۱۴۰2 : جهش تولید با مشارکت مردم            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2024 :«خط مقدم اقدام اقلیمی»            

جهت مشاهده فایل بر روی لینک زیر کلیک نمایید .

دستورالعمل اجرایی مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری