پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

 کاربر گرامی:

جهت دریافت اطلاعات و آمار مربوط به اداره کل هواشناسی استان یزد می توانید:

 با مراجعه حضوری به این اداره کل و ارائه معرفی نامه و کارت شناسایی جهت دریافت آمار و اطلاعات اقدام نمایید.

درخواست شما پس از تایید مدیر دستگاه به واحد آمار ارجاع داده خواهد شد و پس از جمع آوری اطلاعات توسط واحد آمار درخواست شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت دسترسی به میز خدمت الکترونیکی و داده های اقلیمی و تحلیلی از طریق منوی خدمات الکترونیک اقدام فرمایید.

ضوابط مربوط به دریافت اطلاعات خام ، پردازش شده و ... در منوی بخشنامه ها قابل دسترسی می باشد .

با تشکر