۱۴۰2 : جهش تولید با مشارکت مردم            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2024 :«خط مقدم اقدام اقلیمی»            

 ارتباط با حراست اداره کل هواشناسی استان یزد

 

شماره تماس: 37231116-035