۱۴۰2 : جهش تولید با مشارکت مردم            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2024 :«خط مقدم اقدام اقلیمی»            

جهت دریافت فایل بر روی لینک زیر کلیک نمایید .

نگاهی به قوانین و مقررات سلامت اداری و مبارزه با فساد​