"شهادت بانوی دو عالم امّ ابیها حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها بر عموم مسلمانان تسلیت باد"            ۱۴۰۱ : سال تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2022 : هشدار سریع واقدام سریع            

حوزه مدیر کل

1- نظارت برتامین منابع مالی وانسانی در هواشناسی استان

2- سازماندهی منابع در اختیار جهت پیشبرد مطلوب برنامه های هواشناسی استان

3-راهبری برنامه های عملیاتی هواشناسی استان در چارچوب برنامه های کلان ستادی ، استانی وکشوری و نظارت بر حسن اجرای  آنها

4- تعامل وارتباط با ستاد ، واحد های تابعه ودستگاههای استانی در جهت پیشبرد اهداف و برنامه های کلان سازمان

 راهبری ونظارت براجرای برنامه های تحول در هواشناسی استان

5- راهبری دستورالعملها وشیوه نامه های اموراداری وتخصصی اداره کل وابلاغ به واحدهای تابعه

6- راهبری گزارش عملکرد هواشناسی استان جهت ارائه به مسئولین ذیربط

7- برقراری ارتباط مستمر با مراکز و موسسات خبری و رسانه های ارتباط جمعی به منظور انتقال اطلاعات واعلام خبرهای رسمی هواشناسی استان با هماهنگی ستاد سازمان 

8- مطالعه و بررسی دیدگاهها ونقطه نظرات مردم ، مسئولین و رسانه های گروهی استانی وانعکاس آن به مدیرکل و بازتاب دستاوردها و عملکرد هواشناسی استان در قالب ارتباطی  متقابل 

 9-تهیه ،گردآوری وتنظیم مقالات ومطالب موردنیاز بروشور ، بولتن و نشریات وپیگیری چاپ ونشر آنها

10-بررسی و پاسخگویی به درخواستها وشکایتهای واصله ، ارجاع به واحد مرتبط وپیگیری تسریع در پاسخگویی

11- نظارت برعملکرد واحدهای تحت سرپرستی وارزیابی آنها با برنامه های از قبل تعیین شده

12-شرکت در کمیسیونها ،کمیته ها وشوراهای مربوط حسب قوانین وآیین نامه های موضوعه