۱۴۰2 : جهش تولید با مشارکت مردم            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2024 :«خط مقدم اقدام اقلیمی»            

بازرس اداره کل هواشناسی استان یزد

 

سید عباس میرحسینی

 

شماره تماس : 37231112 داخلی 232