۱۴۰۱ : سال تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2022 : هشدار سریع واقدام سریع            

بازرس اداره کل هواشناسی استان یزد

 

سید عباس میرحسینی

 

شماره تماس : 37231112 داخلی 232