۱۴۰2 : جهش تولید با مشارکت مردم            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2024 :«خط مقدم اقدام اقلیمی»            

لینک ها

رباط پشت بادام عقدا اردکان میبد اشکذر یزد تفت مهریز ابرکوه گاریز مروست هرات بهاباد بافق

پیش بینی روزانه جوی

اطلاعیه ها و اخطاریه های جوی

اطلاعات هواشناسی کشاورزی

گزارش و تحلیل بارندگی