۱۴۰2 : سال مهار تورم، رشد تولید            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2023 : آینده هوا، اقلیم و آب در گذر نسل ها            

لینک ها

رباط پشت بادام عقدا اردکان میبد اشکذر یزد تفت مهریز ابرکوه گاریز مروست هرات بهاباد بافق

پیش بینی روزانه جوی

اطلاعیه ها و اخطاریه های جوی

اطلاعات هواشناسی کشاورزی

گزارش و تحلیل بارندگی