۱۴۰2 : جهش تولید با مشارکت مردم            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2024 :«خط مقدم اقدام اقلیمی»            

تاریخچه هواشناسی یزد

تاریخچه هواشناسی استان یزد

بیش از نیم قرن است که از شروع فعالیت هواشناسی در یزد می گذرد. این فعالیت ابتدا به صورت یک ایستگاه هواشناسی سینوپتیک و تحت پوشش هواشناسی منطقه مرکزی ( اصفهان) آغاز گردید و در سال 1370 به اداره هواشناسی یزد تحت نظارت هواشناسی منطقه  اصفهان ارتقاء یافت.

توسعه سریع و همه جانبه استان یزد در دهه 70

نیاز مبرم استان  به گسترش زیرساخت های لازم وتوسعه امور زیر بنایی

نیاز سازمان هواشناسی کشور به ساختاری جدید وکارامد در سطح کشور

در نهایت منجر به تاسیس اداره کل هواشناسی استان یزد در اوایل سال  1374 گردید.

 

سال

فعالیت

1331

تاسیس اولین ایستگاه هواشناسی در شهر یزد در محل ایستگاه راه آهن فعلی وفرودگاه سابق یزد در محله قاسم آباد  

1340

تاسیس ایستگاه سینوپتیک یزد در محل فرودگاه شهید صدوقی یزد

1342

تاسیس ایستگاه باران سنجی ابرکوه (استان فارس)

1344

تاسیس ایستگاههای باران سنجی قطرم وباجگان 

1345

تاسیس ایستگاههای باران سنجی حاجی اباد، زرین ، مزرعه آقا خرانق وخویدک واقلیم شناسی چغارت (در سال 1362 غیر فعال و در سال 1371 ایستگاه سینوپتیک بافق در نزدیکی آن تاسیس گردید) – تاسیس ایستگاه اقلیم شناسی حجت آباد پیشکوه (در سال 1364 جمع آوری و ایستگاه اقلیم شناسی مزرعه آخوند در نزدیکی آن در سال 1365 تاسیس گردید وسپس به نصرآباد منتقل گردید) – تاسیس ایستگاه اقلیم شناسی ساغند ( این ایستگاه در سال 1382 جمع آوری گردید )

1346

تاسیس ایستگاههای باران سنجی علی آباد پیشکوه ، حسین آباد رستاق ونصرآباد

1347

تاسیس ایستگاه باران سنجی دهشیر

1350

تاسیس ایستگاه باران سنجی مزرعه نو عقدا

1352

تاسیس  ایستگاه اقلیم شناسی اشکذردر محل ایستگاه بیابان زدایی

1356

تاسیس ایستگاه اقلیم شناسی  اسفند آباد ابرکوه (استان فارس)

1360

تاسیس ایستگاه اقلیم شناسی اردکان

1365

تاسیس ایستگاه باران سنجی کذاب – تاسیس ایستگاه اقلیم شناسی مزرعه آخوند (این ایستگاه در سال 1374 جمع آوری گردید )

1366

تاسیس ایستگاه باران سنجی درب هنز بهاباد

1369

تاسیس ایستگاههای اقلیم شناسی چادرملو

1371

تاسیس ایستگاه سینوپتیک بافق

1372

تاسیس ایستگاه سینوپتیک رباط پشت بادام

1373

تاسیس ایستگاههای باران سنجی عقدا، بنادکوک دیزه ، چاهک ، مهریز ، تنگ چنار ، میبد وفهرج ( در مراکز خدمات کشاورزی روستایی منطقه )

1374

استقلال اداره هواشناسی یزد ( از تابعیت منطقه مرکزی اصفهان ) وارتقاء آن به اداره کل هواشناسی استان یزد -  تاسیس ایستگاه سینوپتیک مروست - تاسیس ایستگاه باران سنجی منشاد

1375

افتتاح ساختمان اداره هواشناسی سینوپتیک یزد وانتقال اداره کل از ساختمان استیجاری به محل جدید-  تاسیس ایستگاه اقلیم شناسی در نصر آباد (این ایستگاه در سال 1388 با هماهنگی اداره کل شبکه جمع آوری گردید) - احداث وبهره برداری ازایستگاههای باران سنجی : فراغه،مهرآباد ، سروعلیا، فخرآبادعقدا، مغستان اکبر، هفتادر ، آسفیج، باقرآباد ، درند بهاباد ،کوشک، همیجان ، اسلامیه ، بنادک سادات ، جانبرازان ده بالا ، چاه بیگی ، دره زرشک ، دره شیر ، زردین ، سخوید ، سلطانب ، شواز، کهدوئیه ، مبارکه ، مزرعه خسرو، مروست ، بختیاری ، خوانسار ، سورک ندوشن ، صدر آّباد ، شمسی ، هامانه ، خودسفلی ، قوام آباد ، سرو ارنان ، گردکوه ، آشنیز بالا ، آشور ،راه آهن ، محمد آبادو مهدی آباد در سطح استان

1376

تاسیس وبهره برداری ازایستگاههای باران سنجی : فیض آباد ابرکوه ،ببروئیه ، پرک ، شادکام ، بیداخوید ، نیر ، گل افشان ، خورمیز سفلی و احداث وبهره برداری ازایستگاه اقلیم شناسی نیر (شهرستان تفت)-افتتاح اولین تلفن هواگو در سطح کشور با شماره 111

1377

تاسیس  ایستگاههای اقلیم شناسی بهاباد ، ندوشن ، چاه افضل ، خضر آباد ، ابراهیم آباد و بهادران و  ایستگاههای باران سنجی :بفروئیه ، ابراهیم آباد ،بهادران ، خمسیان ، چاه افضل ، باز، ندوشن ، خضرآباد ، پادگان شهید صدوقی  در سطح استان

1378

احداث ور اه اندازی ایستگاه سینوپتیک گاریز و احداث وبهره برداری ازایستگاههای باران سنجی : کنجکوه ، مزرعه شریف ، سریزد ، توتک ، چنارناز، کرخنگان ، دستجرد ، آشنایی ده بالا ، پاچنار تفت ، طزرجان ، آمحسن ده بالا ، مزرعه میر ها ، توت ، درند اردکان ، چاه متک ، ده عرب ، تیزک ، بداف در سطح استان 

1379

احداث ور اه اندازی ایستگاههای  سینوپتیک مهریز و میبد واقلیم شناسی تنگ چنار

1380

تاسیس ایستگاه سینوپتیک عقدا وایستگاه جو بالای یزد – تاسیس ایستگاه اقلیم شناسی هرات – بهره برداری از سیستم سوئیچینگ اداره کل

1381

تاسیس ور اه اندازی ایستگاه سینوپتیک ابرکوه و ایستگاههای اقلیم شناسی سبزدشت وعشق آباد – طراحی وافتتاح سایت اینترنتی اداره کل با آدرس www.yazdmet.ir

1382

ارتقاءایستگاه اقلیم شناسی هرات به ایستگاه سینوپتیک  

1383

تاسیس ایستگاه اقلیم شناسی علی آباد پیشکوه

1384

بهره برداری از ساختمان جدید اداره کل هواشناسی استان یزد -  جابجایی وتبدیل ایستگاه اقلیم شناسی نصر آباد به اقلیم شناسی خودکار

- نصب و راه اندازی ایستگاه هواشناسی خودکار در ایستگاه سینوپتیک یزد.

1385

نصب و راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری اداره کل – نصب و راه اندازی شبکه کامپیوتری داخلی( LAN ) اداره کل- نصب وراه اندازی سیستم   VSAT– نصب وراه اندازی سیستم WIRE LESS  بین اداره هواشناسی سینوپتیک یزد واداره کل – نصب سیستم فایروال برروی سیستم شبکه LANاداره کل

1386

  - نصب و راه اندازی سیستم جدید ایستگاه جوبالا .

  - نصب و راه اندازی ایستگاه هواشناسی خودکار در ایستگاه سینوپتیک یزد.

 • اتصال دبیرخانه اداره کل به شبکه الکترونیکی دولت

  -  طراحی وبهره برداری از سامانه اتوماسیون فرآیندهای هواشناسی (Metware) در ثبت و کنترل آمار ایستگاههای اقلیم شناسی و بارانسنجی

1387

- ارتقاء ایستگاه اقلیم شناسی بهاباد به سینوپتیک تکمیلی

- نصب وراه اندازی ایستگاه هواشناسی خودکاردرایستگاه سینوپتیک طبس

- نصب وراه اندازی ایستگاه هواشناسی خودکاردرایستگاه سینوپتیک مهریز

 - محوطه سازی ایستگاههای سینوپتیک مهریز ، میبد وعقدا

1388

-   ارتقاء اتوماسیون اداری ازویندوز به تحت وب

-  راه اندازی سیستم هواپیام SMS

-  حصارکشی  ایستگاه اقلیم شناسی علی آباد تفت

- نصب وراه اندازی ایستگاه هواشناسی خودکاردرایستگاه سینوپتیک رباط پشت بادام

 

 

 

1389

- نصب وراه اندازی ایستگاه هواشناسی خودکاردرایستگاه سینوپتیک عقدا

- محوطه سازی ایستگاههای سینوپتیک ابرکوه –بافق –بهاباد – گاریز ورباط پشت بادام

1390

 • نصب وراه اندازی ایستگاه هواشناسی خودکاردرایستگاه سینوپتیک مروست
 • برقراری ارتباط شبکه wan بین ایستگاههای هواشناسی استان با استفاده از خطوط ptmp
 • نصب سیستم هوانما در فرودگاه یزد

1391

 • خرید ونصب دستگاه الکترو لایزر به منظور تولید گاز هیدروژن جهت بالن های هواشناسی
 • ارتقاء ایستگاه سبزدشت به اقلیم شناسی خودکار
 • نصب وراه اندازی ایستگاه هواشناسی خودکاردرایستگاه سینوپتیک ابرکوه
 • نصب وراه اندازی ایستگاه هواشناسی خودکاردرایستگاه سینوپتیک میبد

1392

احداث 3 ایستگاه سنجش گردوغبار  (یزد – میبد – بافق )

 • 1393
 •  تبدیل ایستگاه  اقلیم شناسی تفت به ایستگاه خودکار هواشناسی
 • 1396
 • تبدیل ایستگاه  اقلیم شناسی ندوشن  به ایستگاه خودکار هواشناسی
 • 1396
 • ایجاد اتاق مخصوص جهت سرور با امکانات کامل در اداره کل برای مبادله اطلاعات.
 • طراحی جدیدسایت اینترنتی اداره کل باآدرس www.yazdmet.ir
 • 1397
 • تبدیل ایستگاه  اقلیم شناسی اردکان به ایستگاه خودکار هواشناسی
 • 1397
 • تبدیل ایستگاه  اقلیم شناسی اشکذر  به ایستگاه خودکار هواشناسی
 • 1397
 • احداث ایستگاه هواشناسی خودکار کشاورزی اردکان
 • 1398
 • تبدیل ایستگاه  اقلیم شناسی اسفند آباد ابرکوه و نیر  به ایستگاه خودکار هواشناسی
 • 1399
 •  نصب مانیتورینگ مرکز پیش بینی استان
 

 

 تاریخ ثبت : -1191 فروردین 769
  آخرین به روزرسانی : 28 تیر 1399
 مدیر سایت
 14183