۱۴۰2 : جهش تولید با مشارکت مردم            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2024 :«خط مقدم اقدام اقلیمی»            

منشور اخلاقی

منشور اخلاقي کارکنان اداره كل هواشناسي استان يزد

1-    حضور بموقع در محل كار و رعايت حقوق همكاران و ارباب رجوع .

2-    خوش رويي و متانت رفتار نسبت به همكاران و ارباب رجوع . 

3-    راهنمايي بموقع و ارائه اطلاعات لازم به ارباب رجوع و جلوگيري از سرگرداني آنها . 

4-    فراهم نمودن فضاي مراودات بگونه اي كه ارباب رجوع ومسئولان وكاركنان اطمينان كامل داشته باشند. 

5-    ارائه خدمات به ارباب رجوع با رعايت عدالت و انصاف و بدون تبعيض به منظور انجام خدمات بهينه . 

6-    توجه به صحبت ها و خواسته هاي ارباب رجوع و حداكثر تلاش در پاسخگويي و ارائه خدمات به آنها. 

7-    انجام وظايف بصورت موثر و كارآمد همراه با سرعت و منطبق با قوانين و مقررات سازماني. 

8-    خودداري از مظاهر فساد اداري نظير توصيه – سفارش و اخذ هر گونه هديه غيرمتعارف و وجه نقد . 

9-    اطلاع دادن هرگونه سوء استفاده از شغل و موقعيت شغلي و دريافت هديه غيرمتعارف و وجه نقد . 

10-  انجام فعاليت ها براساس روش مستند و مشخص نه براساس سليقه كاركنان يا مديران با زمان بندي مناسب. 

11-   پرهيز از شايعه سازي، تهمت، غيبت، خبرچيني و هر اقدامي كه صميميت و اعتماد كاركنان را تضعيف كند. 

12-   احساس مسئوليت نسبت به حرفه و سازمان ، رازداري و خودداري از افشاي اسناد محرمانه . 

13-  استفاده از پوشش متناسب با عرف و فرهنگ جامعه . 

14-  پرهيز از استعمال دخانيات بويژه در محيط كار . 

15- استقرارتجهيزات واشياء بصورت دقيق ومنظم بنحوي كه درزمان موردنظر به راحتي دردسترس باشد. 

16- جلوگيري از اسراف و مصرف بيهوده امكانات و اموال سازمان . 

17-  برقراري توازن اعتدال بين زندگي شغلي و خانوادگي . 

18- درك صحيح اهداف سازمان و تلاش به منظور همسويي اهداف فردي با آن . 

19- خودداري از تسليم مدارك و اسناد به اشخاصي كه حق دريافت آنها را ندارند .

 

 

 

 تاریخ ثبت : -544 فروردین 769
  آخرین به روزرسانی : -544 فروردین 769
 مدیر سایت
 7890