۱۴۰2 : سال مهار تورم، رشد تولید            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2023 : آینده هوا، اقلیم و آب در گذر نسل ها            

- فهرست مناقصات و مزایدات 1401 :

 

-جستجوی مناقصات و مزایدات

 

- قرارداهای منعقده1401

 

- لیست مناقصات و مزایدات

 

 

ردیف نام مناقصه و مزایده جزییات
1 مزایده 11 دستگاه موتورسیکلت مستهلک

1001003505000002

فراخوان

برآورد مالی

برنده مزایده

کد رهگیری : 1001003505000002