۱۴۰2 : سال مهار تورم، رشد تولید            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2023 : آینده هوا، اقلیم و آب در گذر نسل ها            

ارتباط با مسئولین :

تلفن اداره کل : 36840000-035

مدیرکل : 36842221

مسئول حراست: 218

بازرس اداره کل : 232

داخلی مسئول دفتر مدیر کل : 221

داخلی مسئول شبکه پایش: 217

 داخلی مسئول واحد آمار : 203

داخلی مسئول واحد پیش بینی : 232

داخلی مسئول منابع انسانی :226

داخلی مسئول فنی: 204

داخلی مسئول فناوری اطلاعات:212

داخلی مسئول روابط عمومی :210

داخلی مسئول تحقیقات: 234

فاکس: 03537214402

ایمیل :

yazd@irimo.ir

 

آدرس : یزد -  بلوار آزادگان -  سه راه آزادشهر - اداره کل هواشناسی یزد

کد پستی 8914773669