پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

جهت مشاهده سالنامه بر روی لینک زیر کلیک نمایید .

سالنامه تخصصی 90-89