" ۱۴۰۱ : سال تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین "            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2022 : هشدار سریع واقدام سریع            

آدرس درج مناقصه و مزایده هواشناسی استان یزد

 

سامانه ستاد

 

اخبار مناقصه و مزایده:

 

- مزایده یک دستگاه خودرو پژ 405 :

اطلاعات بیشتر و مشخصات آن در سامانه ستاد بارگزاری شده است.