۱۴۰2 : سال مهار تورم، رشد تولید            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2023 : آینده هوا، اقلیم و آب در گذر نسل ها            

 

پذیرش مقاله کارشناس اداره کل هواشناسی استان یزد در هفتمین کنفرانس بین المللی تغییراقلیم

 

پذیرش مقاله کارشناس اداره کل هواشناسی استان یزد در هفتمین کنفرانس بین المللی تغییراقلیم

.  

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان یزد، ضمن حضور مدیر کل محترم هواشناسی استان در هفتمین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم، دو مقاله کارشناس این اداره کل محمد رضا شیرغلامی دکترای آب و هواشناسی و رییس گروه توسعه هواشناسی کاربردی با عنوان بررسی روند تغببرات گردوغبار و شناسایی کانون های آن در استان یزد با استفاده از داده های عمق نوری هواویز و مقاله ارزیابی داده های دمای رویه زمین مودیس برای برآورد دمای هوا در مناطق خشک ونیمه خشک در این کنفرانس ارائه شد. در حاشیه برگزاری هفتمین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم در تهران آخرین یافته های علمی و تجربیات بین المللی، منطقه ای و ملی در حوزه تغییر اقلیم ارائه شد. سازمان هواشناسی کشور به عنوان مرجع ملی هیئت بین دولتی تغییر اقلیم در این کنفرانس میزبان نمایندگان حدود ۱۲ کشور و پنج نهاد بین المللی بود.

 

 

 

منبع خبر: