۱۴۰2 : سال مهار تورم، رشد تولید            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2023 : آینده هوا، اقلیم و آب در گذر نسل ها            

 

کاروان بهره وری ویژه الگوی کشت ملی در استان یزد

 

کاروان بهره وری ویژه الگوی کشت ملی در استان یزد

.  

 

جلسه تخصصی هواشناسی کشاورزی در قالب برنامه مشترک ملی سازمان هواشناسی کشور و وزارت جهاد کشاورزی تحت عنوان" ششمین کاروان بهره وری ویژه الگوی کشت ملی (هواشناسی کشاورزی ، کم بارشی و افزایش دما، راهکارهای مقابله) " در مورخ یکشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۲ هم زمان با (60) ایستگاه هواشناسی دیگر در سراسر کشور در استان یزد با مشارکت ایستگاه های هواشناسی سینوپتیک شهرستان های میبد و مهریز با حضور کارشناسان و مسئولین سازمان جهاد کشاورزی استان ، اداره کل هواشناسی استان ، کشاورزان پیشرو و مسئولین ادارات هواشناسی و مدیریت های جهاد کشاورزی این شهرستان ها ، معاونت و محققین مرکز تحقیقات کشاورزی استان ، و مسئولین و کارشناسان بیمه کشاورزی استان برگزار شد. در این جلسات به معرفی بیشتر هواشناسی کشاورزی، وضعیت جوی سال زراعی جاری از نظر کم بارشی، افزایش دما و راهکار‌های مقابله با آن پرداخته شد. همچنین ضمن تحلیل شرایط جوی و ارائه پیش بینی ها و توصیه های کاربردی توجه به بیمه محصولات کشاورزی برای افزایش تاب آوری در مقابل مخاطرات نیز اشاره گردید و در تمام مراحل به پرسشهای کشاورزان و کاربران پاسخ داده شد.

 

منبع خبر: