۱۴۰2 : سال مهار تورم، رشد تولید            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2023 : آینده هوا، اقلیم و آب در گذر نسل ها            

 

 

میزان بارندگی 24 ساعت گذشته استان یزد

میزان بارندگی 24 ساعت گذشته استان  

منبع خبر: