۱۴۰2 : جهش تولید با مشارکت مردم            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2024 :«خط مقدم اقدام اقلیمی»            

 

تحلیل وضعیت بارندگی استان یزد

 

تحلیل وضعیت بارندگی استان یزد

.  

 

منبع خبر: