۱۴۰2 : سال مهار تورم، رشد تولید            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2023 : آینده هوا، اقلیم و آب در گذر نسل ها            

 

دیدار مدیر کل هواشناسی استان با فرماندار شهرستان اردکان

 

دیدار مدیر کل هواشناسی استان با فرماندار شهرستان اردکان

.  

 

رضا برهانی مدیرکل هواشناسی استان روز دوشنبه 11 اردیبهشت ماه 1402 با حضور در فرمانداری شهرستان اردکان با سبزواری فرماندار این شهرستان دیدار و گفتگو کرد. به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان یزد، مدیر کل هواشناسی استان ضمن تشکر از زحمات و حمایت های مجموعه فرمانداری شهرستان در گزارشی از وضعیت ایستگاههای هواشناسی شهرستان بیان نمود. در حال حاضر 14 ایستگاه هواشناسی اعم از سینوپتیک، اقلیم شناسی،کشاورزی و باران سنجی در سطح شهرستان وجود دارد که در برنامه عملیاتی سال جاری این اداره کل نیز توسعه و احداث 2 ایستگاه اقلیم شناسی خرانق و چاه افضل و یک ایستگاه باران سنجی تمام خودکار هم وجود دارد،بنابراین پراکندگی ایستگاه ها در سطح شهرستان را مناسب دانست و نیازها در امور مربوط به نگهداری و پشتیبانی ایستگاهها و تهیه زیر ساخت های لازم جهت توسعه و احداث ایستگاه های جدید را از اولویت های مورد درخواست این اداره کل در شهرستان بیان نمودند. سبزواری فرماندار شهرستان اردکان نیز ضمن تشکر از تلاش ها و خدمات مجموعه هواشناسی استان نسبت به تخصیص مناسب اعتبارات تملک دارایی و دیگر درخواست های مجموعه هواشناسی استان قول مساعدت وهمکاری لازم را دادند.

 

منبع خبر: