۱۴۰۱ : سال تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2022 : هشدار سریع واقدام سریع            

 

میزان بارندگی ثبت شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان از ساعت ٧:٣٠ صبح ٣ مردادماه لغایت ساعت ٧:٣٠ صبح ١٠ مردادماه (روزانه)

 

میزان بارندگی ثبت شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان از ساعت ٧:٣٠ صبح ٣ مردادماه لغایت ساعت ٧:٣٠ صبح ١٠ مردادماه (روزانه)

.  

منبع خبر: