" 1400 سال تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها "            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2021 : اقیانوس, وضع هوا و اقلیم ما            

 

استان یزد همچنان متاثر از عوارض و پیامدهای ناشی از خشکسالی های متوالی و طولانی قرار دارد .

 

استان یزد همچنان متاثر از عوارض و پیامدهای ناشی از خشکسالی های متوالی و طولانی قرار دارد .

مدیر کل هواشناسی استان یزد در خصوص بارندگی های اخیر گفت: در آبان ماه سال جاری، شاهد بارش های بسیار خوبی در سطح استان بودیم. این حجم از بارندگی در ماه آبان در استان بی سابقه بوده است.  

 

به گزارش روابط عمومی استان یزد، رضا برهانی با بیان اینکه میانگین بارش استان از ابتدای مهر تا ٢٧ آبان، ٢٠ میلیمتر بوده افزود : این در  حالی است که میانگین بلندمدت استان در همین بازه زمانی تنها ۶ میلی متر بوده است. بیشترین بارش از شهرستان های اشکذر و تفت به ترتیب به میزان ۴٢ و ۴٠ میلیمتر گزارش شد. کمترین مقدار بارش هم در شهرستان بافق به میزان ١١ و پس از آن بهاباد و خاتم به میزان ١٢ میلیمتر به ثبت رسید. همچنین طی این مدت ٢١ درصد از بارش یک سال آبی کامل استان تامین شده است.

 

مدیر کل هواشناسی یزد همچنین گفت : پیش بینی های فصلی نشان می دهد که بارش استان طی سه ماه آینده (آذر تا بهمن) در حد نرمال خواهد بود. از لحاظ دمایی در ماه آذر، دمای استان بین ١ تا ٢ درجه گرمتر از نرمال پیش بینی شده است. اما در دی ماه میانگین دمای استان ١ تا ٢ درجه سردتر از متوسط بلندمدت خود خواهد بود. برای ماه بهمن هم به استثنای مناطق غربی و جنوبی استان که 0.5 تا ١ درجه گرمتر از نرمال پیش بینی شده، در سایر مناطق استان دما در حد نرمال اقلیمی خود خواهد بود.

 

وی خاطر نشان کرد :باید توجه داشت که استان همچنان متاثر از عوارض و پیامدهای ناشی از خشکسالی های متوالی و طولانی مدت قرار دارد. به گونه که طی ١٢ ماه منتهی به پایان مهر ١۴٠٠ ، بیش از ٩۴ درصد  مساحت استان تحت تاثیر خشکسالی قرار داشته، که ٧۵ درصد از پهنه استان تحت تاثیر خشکسالی بسیار شدید و یا شدید قرار داشته است. همچنین طی ١٠ سال منتهی به پایان مهر امسال، ٨٣ درصد از وسعت استان متاثر از  انواع خشکسالی خفیف تا بسیار شدید بوده است که نزدیک به ۴۵ درصد استان دارای شرایط خشکسالی شدید تا بسیار شدید بوده است.

 

روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان یزد

منبع خبر: