" 1400 سال تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها "            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2021 : اقیانوس, وضع هوا و اقلیم ما            

 

بارش 48 ساعته گذشته

 

بارش 48ساعته گذشته

میزان بارندگی گزارش شده از ایستگاههای هواشناسی استان از ساعت 5 / 7 صبح روز پنج شنبه مورخ 24 / 4/ 1400 لغایت 5/ 7 صبح روز شنبه مورخ 26 / 4 / 1400  

منبع خبر: