" 1400 سال تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها "            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2021 : اقیانوس, وضع هوا و اقلیم ما            

 

میزان بارندگی گزارش شده از ایستگاههای هواشناسی استان

 

میزان بارندگی گزارش شده از ایستگاههای هواشناسی استان

میزان بارندگی گزارش شده از ایستگاههای هواشناسی استان از ساعت 5 / 7 صبح روز چهار شنبه مورخ 22 / 2/ 1400 لغایت 5/ 7 صبح روز شنبه مورخ 25 / 2 / 1400  

منبع خبر: