" ۱۴۰۱ : سال تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین "            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2022 : هشدار سریع واقدام سریع            

 

توصیه پیش آگاهی کشاوزی

 

توصیه پیش آگاهی کشاوزی

.  

 

   

منبع خبر: