" 1397 سال حمایت از کالای ایرانی"            

 

تاریخچه هواشناسی استان یزد

بيش از نيم قرن است كه از شروع فعاليت هواشناسي در يزد مي گذرد. اين فعاليت ابتدا به صورت يك ايستگاه هواشناسي سينوپتيك و تحت پوشش هواشناسي منطقه مركزي ( اصفهان) آغاز گرديد و در سال 1370 به اداره هواشناسي يزد تحت نظارت هواشناسي منطقه  اصفهان ارتقاء یافت.

توسعه سريع و همه جانبه استان يزد در دهه 70

نياز مبرم استان  به گسترش زيرساخت هاي لازم وتوسعه امور زیر بنایی

نياز سازمان هواشناسي كشور به ساختاري جديد وكارامد در سطح كشور

در نهايت منجر به تاسيس اداره كل هواشناسي استان يزد در اوايل سال  1374 گرديد.

تاریخچه هواشناسی استان یزد

سال

فعالیت

1331

تاسيس اولين ايستگاه هواشناسي در شهر يزد در محل ايستگاه راه آهن فعلی وفرودگاه سابق يزد در محله قاسم آباد  

1340

تاسيس ايستگاه سينوپتيك يزد در محل فرودگاه شهيد صدوقي يزد

1342

تاسيس ايستگاه باران سنجي ابركوه (استان فارس)

1344

تاسيس ايستگاههاي باران سنجي قطرم وباجگان 

1345

 

تاسيس ايستگاههاي باران سنجي حاجي اباد، زرين ، مزرعه آقا خرانق وخويدك واقليم شناسي چغارت (در سال 1362 غیر فعال و در سال 1371 ایستگاه سینوپتیک بافق در نزدیکی آن تاسیس گردید) – تاسیس ایستگاه اقليم شناسي حجت آباد پیشکوه (در سال 1364 جمع آوری و ایستگاه اقلیم شناسی مزرعه آخوند در نزدیکی آن در سال 1365 تاسیس گردید) وسپس به نصرآباد منتقل گردید – تاسیس ایستگاه اقلیم شناسی ساغند ( این ایستگاه در سال 1382 جمع آوری گردید )

 

1346

تاسيس ايستگاههاي باران سنجي علي آباد پيشكوه ، حسين آباد رستاق ونصرآباد

1347

تاسيس ايستگاه باران سنجي دهشير

 

1350

تاسيس ايستگاه باران سنجي مزرعه نو عقدا

 

1352

تاسيس  ايستگاه اقليم شناسي اشكذردر محل ايستگاه بيابان زدايي

1356

تاسيس ايستگاه اقليم شناسي  اسفند آباد ابركوه (استان فارس)

 

1360

تاسيس ايستگاه اقليم شناسي اردكان

 

1365

تاسيس ايستگاه باران سنجي كذاب – تاسیس ایستگاه اقلیم شناسی مزرعه آخوند (این ایستگاه در سال 1374 جمع آوری گردید )

 

1366

تاسيس ايستگاه باران سنجي درب هنز بهاباد

 

1369

تاسيس ايستگاههاي اقليم شناسي چادرملو

 

1371

تاسيس ايستگاه سينوپتيك بافق

 

1372

تاسيس ايستگاه سينوپتيك رباط پشت بادام

 

1373

تاسيس ايستگاههاي باران سنجي عقدا، بنادكوك ديزه ، چاهك ، مهريز ، تنگ چنار ، ميبد وفهرج ( در مراكز خدمات كشاورزي روستايي منطقه )

1374

استقلال اداره هواشناسي يزد ( از تابعيت منطقه مركزي اصفهان ) وارتقاء آن به اداره كل هواشناسي استان يزد -  تاسیس ایستگاه سینوپتیک مروست - تاسیس ايستگاه باران سنجي منشاد

 

1375

 

افتتاح ساختمان اداره هواشناسي سينوپتيك يزد وانتقال اداره كل از ساختمان استيجاري به محل جدید-  تاسيس ايستگاه اقليم شناسي در نصر آباد (این ایستگاه در سال 1388 با هماهنگی اداره کل شبکه جمع آوری گردید) - احداث وبهره برداری ازايستگاههای باران سنجي : فراغه،مهرآباد ، سروعلیا، فخرآبادعقدا، مغستان اکبر، هفتادر ، آسفیج، باقرآباد ، درند بهاباد ،کوشک، همیجان ، اسلامیه ، بنادک سادات ، جانبرازان ده بالا ، چاه بیگی ، دره زرشک ، دره شیر ، زردین ، سخوید ، سلطانب ، شواز، کهدوئیه ، مبارکه ، مزرعه خسرو، مروست ، بختیاری ، خوانسار ، سورک ندوشن ، صدر آّباد ، شمسی ، هامانه ، خودسفلی ، قوام آباد ، سرو ارنان ، گردکوه ، آشنیز بالا ، آشور ،راه آهن ، محمد آبادو مهدی آباد در سطح استان

1376

تاسیس وبهره برداری ازايستگاههای باران سنجي : فیض آباد ابرکوه ،ببروئیه ، پرک ، شادکام ، بیداخوید ، نیر ، گل افشان ، خورمیز سفلی و احداث وبهره برداری ازايستگاه اقليم شناسي نير (شهرستان تفت)-افتتاح اولين تلفن هواگو در سطح كشور با شماره 111

1377

تاسیس  ايستگاههای اقليم شناسي بهاباد ، ندوشن ، چاه افضل ، خضر آباد ، ابراهيم آباد و بهادران و  ايستگاههای باران سنجي :بفروئیه ، ابراهیم آباد ،بهادران ، خمسیان ، چاه افضل ، باز، ندوشن ، خضرآباد ، پادگان شهید صدوقی  در سطح استان

 

1378

احداث ور اه اندازي ايستگاه سينوپتيك گاريز و احداث وبهره برداری ازايستگاههای باران سنجي : کنجکوه ، مزرعه شریف ، سریزد ، توتک ، چنارناز، کرخنگان ، دستجرد ، آشنایی ده بالا ، پاچنار تفت ، طزرجان ، آمحسن ده بالا ، مزرعه میر ها ، توت ، درند اردکان ، چاه متک ، ده عرب ، تیزک ، بداف در سطح استان 

1379

احداث ور اه اندازي ايستگاههاي  سينوپتيك مهريز و ميبد واقليم شناسي تنگ چنار

 

1380

تاسیس ايستگاه سينوپتيك عقدا وايستگاه جو بالاي يزد – تاسیس ایستگاه اقلیم شناسی هرات – بهره برداری از سيستم سوئيچينگ اداره كل

1381

تاسیس ور اه اندازي ايستگاه سينوپتيك ابركوه و ایستگاههای اقليم شناسي سبزدشت وعشق آباد – طراحي وافتتاح سايت اينترنتي اداره كل با آدرس www.yazdmet.ir

 

1382

ارتقاءايستگاه اقلیم شناسی هرات به ایستگاه سينوپتيك  

 

1383

تاسیس ايستگاه اقليم شناسي علي آباد پيشكوه

 

1384

بهره برداری از ساختمان جدید اداره کل هواشناسی استان یزد -  جابجایی وتبدیل ایستگاه اقلیم شناسی نصر آباد به اقلیم شناسی خودکار

- نصب و راه اندازي ايستگاه هواشناسی خودكار در ایستگاه سینوپتیک يزد.

 

1385

نصب و راه اندازي سيستم اتوماسيون اداري اداره كل – نصب و راه اندازي شبكه كامپيوتري داخلي( LAN ) اداره كل- نصب وراه اندازي سيستم   VSAT– نصب وراه اندازي سيستم WIRE LESS  بين اداره هواشناسي سينوپتيك يزد واداره كل – نصب سيستم فايروال برروي سيستم شبكه LANاداره كل

 

1386

 

  - نصب و راه اندازي سيستم جديد ايستگاه جوبالا .

  - نصب و راه اندازي ايستگاه هواشناسی خودكار در ایستگاه سینوپتیک يزد.

  • اتصال دبیرخانه اداره کل به شبکه الکترونیکی دولت

  -  طراحی وبهره برداری از سامانه اتوماسیون فرآیندهای هواشناسی (Metware) در ثبت و کنترل آمار ایستگاههای اقلیم شناسی و بارانسنجی

 

1387

 

- ارتقاء ایستگاه اقلیم شناسی بهاباد به سینوپتیک تکمیلی

- نصب وراه اندازی ایستگاه هواشناسی خودکاردرایستگاه سینوپتیک طبس

- نصب وراه اندازی ایستگاه هواشناسی خودکاردرایستگاه سینوپتیک مهریز

 - محوطه سازی ایستگاههای سینوپتیک مهریز ، میبد وعقدا

 

1388

 

-   ارتقاء اتوماسیون اداری ازویندوز به تحت وب

-  راه اندازی سیستم هواپیام SMS

-  حصارکشی  ایستگاه اقلیم شناسی علی آباد تفت

- نصب وراه اندازی ایستگاه هواشناسی خودکاردرایستگاه سینوپتیک رباط پشت بادام

 

 

 

 

1389

- نصب وراه اندازی ایستگاه هواشناسی خودکاردرایستگاه هواشناسی درایستگاه سینوپتیک عقدا

- محوطه سازی ایستگاههای سینوپتیک ابرکوه –بافق –بهاباد – گاریز ورباط پشت بادام

 

1390

  • نصب وراه اندازی ایستگاه هواشناسی خودکاردرایستگاه سینوپتیک مروست
  • برقراری ارتباط شبکه wan بین ایستگاههای هواشناسی استان با استفاده از خطوط ptmp
  • نصب سیستم هوانما در فرودگاه یزد

1391

  • خرید ونصب دستگاه الکترو لایزر به منظور تولید گاز هیدروژن جهت بالن های هواشناسی
  • ارتقاء ایستگاه سبزدشت به اقلیم شناسی خودکار
  • نصب وراه اندازی ایستگاه هواشناسی خودکاردرایستگاه سینوپتیک ابرکوه
  • نصب وراه اندازی ایستگاه هواشناسی خودکاردرایستگاه سینوپتیک میبد
  •