۱۴۰2 : جهش تولید با مشارکت مردم            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2024 :«خط مقدم اقدام اقلیمی»            

توصیه پیش آگاهی کشاوزی

توصیه پیش آگاهی کشاوزی

.

 

کد خبر: 8729
  تاریخ خبر : 18 تیر 1403
 212