وضع جوي راه‌ها

 اعضاء سایت          " 1396 سال اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال "            
 وضعيت جوي مناطق مختلف استان :

 پیش بینی 72 ساعته جوی استان یزد بر اساس نقشه های همدیدی و آینده نگری
پیش بینی 72 ساعته جوی استان یزد بر اساس نقشه های همدیدی و آینده نگری...
بیشتر ...
 

حضور نمایندگان سازمان بسیج سازندگی، علمی و پژوهشی و بسیج مهندسی کشاورزی در اداره کل هواشناسی استان یزد
 حضور نمایندگان سازمان بسیج سازندگی، علمی و پژوهشی و بسیج مهندسی کشاورزی در اداره کل هواشناسی استان یزد
در روز پنجشنبه مورخ 28/03/96 جلسه ای با حضور نمایندگان بسیج استان
بیشتر ...
 

جلسه هم اندیشی وهماهنگی برگزاری توصیه هواشناسی کشاورزی در بخش گلخانه
 جلسه هم اندیشی وهماهنگی برگزاری توصیه هواشناسی کشاورزی در بخش گلخانه
در روز دوشنبه
بیشتر ...
 

توصیه پیش آگاهی کشاورزی
 توصیه پیش آگاهی کشاوزی
جلسه هواشناسی کشاورزی استان یزد در روزیکشنبه28/3/96 با حضور کارشناسان جهاد کشاورزی و هواشناسی استانیزد تشکیل و با توجه به پیش بینی های جوی ، توصیه های ذیل صادر گردید.
بیشتر ...
 

برگزاری جلسه روسای ایستگاههای هواشناسی سینوپتیک استان یزد
 برگزاری جلسه روسای ایستگاههای هواشناسی سینوپتیک استان یزد
جلسه روسای ایستگاههای هواشناسی سینوپتیک استان یزد در روز دوشنبه مورخ 25/02/96 با حضور مدیر کل ، روسای ستادی و روسای ایستگاههای هواشناسی استان یزد در محل اداره کل برگزار شد.
بیشتر ...