" 1396 سال اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال "            

جهت مشاهده سالنامه بر روی لینک زیر کلیک نمایید .

سالنامه تخصصی 93-92