" 1396 سال اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال "            

 

انار
باغات انار در بسیاری از مناطق استان یزد یافت می شوند.
تعداد بازدید:3133