وضع جوي راه‌ها

 اعضاء سایت          " 1396 سال اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال "            
 وضعيت جوي مناطق مختلف استان :

 

 

توصیه پیش آگاهی کشاورزی
توصیه پیش آگاهی کشاوزی

 


تاریخ ثبت: 1396/03/28

 

جلسه هواشناسی کشاورزی استان یزد در روزیکشنبه28/3/96 با حضور کارشناسان جهاد کشاورزی و هواشناسی استانیزد تشکیل و با توجه به پیش بینی های جوی ، توصیه های ذیل صادر گردید.  

 

 


منبع خبر:             تعداد مطالعه:79