" 1396 سال اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال "            

 

جهت مشاهده فصلنامه بر روی پیوند زیر کلیک نمایید.

فصلنامه پاییز 92