" 1397 سال حمایت از کالای ایرانی"            شعار سال 2018 سازمان هواشناسی جهانی: آماده باش جوی ، هوشیاری اقلیمى            

جهت دریافت فصلنامه پاییز 1390 بر روی پیوند زیر کلیک نمایید .

فصلنامه پاییز