" 1396 سال اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال "            

جهت مشاهده فصلنامه پاییز 89 بر روی لینک زیر کلیک نمایید .

فصلنامه