وضع جوي راه‌ها

 اعضاء سایت          " 1396 سال اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال "            
 وضعيت جوي مناطق مختلف استان :

 

سیل در تفت
این رودخانه فصلی سالها خالی از آب بود.
تعداد بازدید:3330