" شهادت حضرت امام رضا (ع) تسلیت باد"            " 1396 سال اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال "            

 

سیل در تفت
این رودخانه فصلی سالها خالی از آب بود.
تعداد بازدید:3376