" 1396 سال اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال "            

 

نمای داخلی سرسرای مسجد جامع کبیر یزد
تعداد بازدید:3105