" 1397 سال حمایت از کالای ایرانی"            

 

خانه زرگر یزدی
این محل در حال حاضر با عنوان هتل سنتی مهر دایر میباشد.
تعداد بازدید:2882