" 1397 سال حمایت از کالای ایرانی"            

 

بادگير در اردكان
وزش باد غالب در جهت شمالغرب به جنوب شرق در دشت يزد اركان و اقليم خشك منطقه ، استفاده از بادگير در اين مناطق را رونق داده است .
تعداد بازدید:3021