" 1396 سال اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال "            

 

بادگير در اردكان
وزش باد غالب در جهت شمالغرب به جنوب شرق در دشت يزد اركان و اقليم خشك منطقه ، استفاده از بادگير در اين مناطق را رونق داده است .
تعداد بازدید:3011