" 1396 سال اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال "            

 

نمای شهر تفت - خیابان اصلی
بادگیر متعلق به عمارت باغ نمیر میباشد. این بادگیر بلندترین بادگیر شهر بوده و در حال حاضر در حال مرمت از سوی سازمان میراث فرهنگی میباشد.
تعداد بازدید:3143