" 1396 سال اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال "            

 

پیش بینی 72 ساعته جوی استان یزد و وضعیت دمایی 24 ساعت گذشته

 

پیش بینی 72 ساعت آینده هوای استان و وضعیت دمایی 24 ساعت گذشته

پیش بینی 72 ساعته جوی استان یزد بر اساس نقشه های همدیدی و آینده نگری  

منبع خبر: