" 1397 سال حمایت از کالای ایرانی"            

 

اطلاعیه جوی

 

اطلاعیه جوی

براساس تحلیل نقشه های پیش یابی هواشناسی، طی امروز (چهارشنبه 25/5/96) و فردا بخصوص در ساعات  

منبع خبر: