" 1396 سال اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال "            

 

اطلاعیه جوی

 

اطلاعیه جوی

براساس تحلیل نقشه های پیش یابی هواشناسی، طی امروز (چهارشنبه 25/5/96) و فردا بخصوص در ساعات  

منبع خبر: