وضع جوي راه‌ها

 اعضاء سایت          " 1396 سال اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال "            
 وضعيت جوي مناطق مختلف استان :

 

جلسه هم اندیشی وهماهنگی برگزاری توصیه هواشناسی کشاورزی در بخش گلخانه

 

جلسه هم اندیشی وهماهنگی برگزاری توصیه هواشناسی کشاورزی در بخش گلخانه

در روز دوشنبه  

در روز دوشنبه مورخ 22/3/96  جلسه ای با حضورآقایان جوادپور مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی ، آخوندی کارشناس مدیریت بحران استان ، سعید سلمان روغنی فعال بخش خصوصی وگلخانه دار، معاونت اداره کل وجمعی از کارشناسان اداره کل در کمیته راهبردی تهک استان برگزار و پس از بحث و تبادل نظر در رابطه با راه اندازی دیسکاشن توصیه هواشناسی کشاورزی در بخش گلخانه مقرر گردید پس از هماهنگی های لازم جلسات در زمانهای لازم برگزار و توصیه های هواشناسی کشاورزی در بخش گلخانه به اطلاع کاربران این بخش رسانده شود .

منبع خبر: